Büyük Meme Ve Spor | Ali Cemal Yılmaz

Büyük Meme Ve Spor

Büyük Meme Ve Spor

Büyük Meme Ve Spor

Muhtemelen dikkatinizi çekmiştir. Yüzme, futbol, atletizm, basketbol, voleybol, halter veya herhangi bir spor dalında sporcu kadınların memeleri genellikle küçüktür veya hatta yok gibidir. Sporcu kadınların memelerinin spor yaptıkları için mi küçük yoksa büyük memeli kadınların sportif başarıları kötü veya kendilerini geri çekmelerinden kaynaklanıyor. Bu durum için üç görüş ileri sürülmüştür.

Birincisi; meme bağ doku, lenf düğümleri, loplar, lopçuklar, süt kanalları ve yağ dokularından oluşur. Bir memenin hacminin %7-56 arası, kütlece %3.6-37.6 arası yağ dokusundan oluşur. Yani memenin önemli bir kısmını yağ dokusu oluşturur. Spor sırasında glikoz tüketildikten sonra yağ dokusu kullanılır. Bu memelerdeki yağ dokusu da kullanılır, hacimce ve ağırlıkça yağ dokusu azalır. Hacimce memenin yarısından fazlasını oluşturan yağ dokusu %6-7 indiğinde, meme de hacimce yarıdan yarıya küçülecektir. Bu durum ileri yaşlarda olduğunda memeyi saran deri yeterli kadar küçülemeyeceği için memede sarkma (pitoz) olur.

İkinci görüş; dolaylıdır. Boy ile basketbol arasındaki ilişki gibidir. Bilimsel olarak, basketbol oynama ile boy uzaması arasında doğrudan hiçbir ilişki bulunamamıştır. Ancak basketbolcuların genellikle uzun olmasının bir nedeni, uzun boylu olanlar genellikle daha avantajlı görüldüğü için daha çok teşvik edilir ve dolayısıyla başarılı olurlar. Bu nedenle ünlü basketbolcular, genellikle uzun kişiler arasından çıkar. Yoksa onların neredeyse hiçbiri, basketbol oynadıkları için uzamış insanlar değildir. Bu, bir nevi doğal seçilimdir. Çocuklar spor yapmaya büyüme çağlarında başlamışlar ise boy uzamasının nedeninin basketbol oynamaları olduğu düşünülebilir.

Üçüncü görüş; spor yapan kadınların seks hormon dengesinin değişmesidir. Bu sebepler ergenlik öncesi (menarş) yoğun spor yapan kızlar göğüs gelişimi ve adet görmeleri daha geç olmaktadır.

Sonuç olarak; örneğin jimnastik, futbol, basketbol, voleybol gibi fiziksel güce dayalı sporlarda, daha küçük memeli kadınlar daha avantajlı olabilirler. Büyük memelerin vücuda ek ağırlık ve hacim oluşturması; memelerin yer değiştirme miktarı (dolayısı ile ağrı), darbelere daha fazla maruz kalması ve duruş bozukluğu oluşturası sporda başarılı olmaya engel olan nedenlerdir. Bu nedenle daha küçük memelere sahip kadınlar sportif faaliyetlerde daha başarılıdır. Böylece küçük memeli kadınlar, profesyonel kurumlarca daha fazla olacaktır fazla seçilecek ve dolayısı ile göz önündeki kadın sporcuların memeleri daha küçük olacaktır.

Sporda meme ağrısı

Meme göğüs duvarına yapışmış ve kısmi hareketli bir organdır. Meme derin ve yüzeysel fasya içine yerleşmiş olup, dışta da deri ile de sarılmaktadır. Bu yapılar altında loose areolar doku doku boşluğu memenin göğüs duvarında kolaylıkla hareket etmesine olanak verir. Memenin kendi içinde cooper ligamanı olsa da bu ligaman göğüs duvarında yeteri kadar hareketi sınırlayamamaktadır. Bazı çalışmalarda spor yapan kadınların % 56’sında meme ağrısı olduğunu söylemiştir. Bu ağrı egzersiz sırasında memede oluşan dikey (vertikal) hareketten kaynaklanmaktadır. Bu hareket dikey düzlemde aşağı ve yukarı 8-18 cm aralığında olmaktadır. Vücut yukarı zıpladığında meme arkasından yaklaşık 0,9 m/sn hızla aynı yönde yukarı hareket eder ve vücut yukarda hareketi bitirip aşağıya aynı hızla aşağıya yönlendiğinde meme aniden durmak zorunda kalır; işte bu durma memenin kendisinde ve göğüs duvarında ağrıya neden olmaktadır.

Meme büyüklüğünde spora katılımın motivasyonu

Bu ağrılar sportif aktivitelere katılımı azaltır. Baskılanmış sportif aktivite kısır döngü oluşturarak enerji kaybını azaltır, bu da göğüsün büyümesine ve BMI artmasına neden olur. Bu sportif faaliyetlere girmeyi artırmak için doğru sütyen kullanımı gereklidir. Celeste ve arkadaşları şiddetli hareketlerde büyük memeler küçük memelere göre yarıdan yarıya performans eksikliğini göstermişlerdir. Normal hareketlerde ise performansta bir farklılık bulamamışlar.

Suda spor

Genel düşünce su içinde büyük memeli kadınların daha kolay spor yaptıkları yönündedir. Bu kısmen doğrudur. Suda yapılan zıplama hareketinde dikey hareket aralığı karada yapılandan daha fazladır (suyun itici hareketinden dolayı).Fakat hızı yavaştır ve memenin hareketinin durması anında bağlara binen kuvvet de azdır. Bu da suda spor daha yorucu olmasına rağmen meme ağrısı daha az olması sonucunu çıkaracaktır.

Sporda meme travması

Bir çalışmada kadın sporcuların %47.9’unun spor faaliyeti esnasında meme travması oluştuğunu göstermiştir. Bu çalışmada, meme hasarı bildiren bayan sporcuların yaklaşık üçte biri morarma-renk değişikliği olmuş. Hatta bunlar koltuk kemeri yaralanmasına benzetilmiş ve yaralanmayı takip eden aylar-yıllarda yağ kist-yağ nekrozu sonucu nodüller oluşur.

Meme travması meme kanseri gelişimine, meme deformitesine, göğüs asimetrilerine yol açabilir. Yaralanma lipit kistleri olarak başlar ve zaman ilerledikçe kalsifiye olur. Çoğu zaman da meme kanserinden ayırt edilmesi zordur. Sportif meme travmalarının % 2.1’de akut tedavi görmüş.

Sıklıkla morarma, hematom, ödem ve ağrı oluşmuş. Bir sporcunun rutin meme muayeneleri ve mamogramları sırasında önceden meme yaralanma öyküsünü olduğunu söylemesi gerekir. Bu doktora tanıda yardımcı olacaktır.

Meme büyüklüğü postür değişikliği

Meme büyüklüğü toplumda çok yaygındır. Sıklıkla kas-iskelet sistemi ile alakalı semptomlar (postür bozukluğu, omuz ve boyun ağrısı) görülür. Bedenin önünde büyük bir ağırlık olması (meme) göğüs omurlarında (toraks) kifoz; sırt omurlarında (lomber) lordoza sebebiyet verir.

Meme küçültme operasyonu sonrası meme hacmi ve ağırlığı azaldığı için bu semptomların çoğu geçmekte veya azalmaktadır. Bu sebeplerden dolayı meme küçültme operasyonu çoğunlukla fonksiyonel bir ameliyattır. Fındıkçıoğlu ve arkadaşlarının postür bozukluğu olan büyük memeli hastaların meme küçültme operasyonu sonrası posterde düzelme olduğunu göstermiştir.

Meme küçültme ve spor başarısı

Büyük memelerde ilaç (aürı kesici-kas gevşetici), fizik tedavi( poster çalışması) ve uygun sütyen kullanılmasına rağmen iyileşme görülmemiştir.

The American Society of Plastic Surgery raporlarına göre 2015 yılında 46,988 tane meme küçültme operasyonu yapılmış bunlar estetikten ziyade medikal ihtiyaçtan olduğunu söylemiştir. Bulgular özgüvenin artığını, ağrı kesici kullanımının azaldığını ve postoperative aktivitenin artığını göstermiştir. ABD’de askeri birlikte periyodik olarak yapılan fiziksel aktiviteleri (snow, memik ve 2 km koşma) kayıt ediliyormuş. Meme küçültme ameliyatı olan kadın askerler aynı testler geçirilmişler. Ameliyat sonrası koşma ortalama 30 sn daha hızlı olmuş.Mekik ise 3 tane artmıştır. bunlar meme ağırlığını azalması; göğüs ağrısının azalmasına, poster düzelmesi ve akciğer fonksiyonlarının artmasına bağlanmıştır.

Meme kanseri ve spor

Sportif faaliyetler genel olarak meme kanser oluşma ihtimalini azaltır. Meme kanserlerinin % 10’u yetişkin inaktif yaşamına bağlanmıştır. Sportif aktiviteler, menstrüasyon döngüsünü değiştirerek, insülin duyarlılığını arttırarak ve yağ kitlesini, inflamasyon ve seks hormonlarının üretimini azaltmak gibi çeşitli mekanizmalarla meme kanser riski azaltabilir.

Ergenler meme dokusu yeni geliştiği için meme kanseri açısından daha duyarlıdırlar. Özellikle 12-24 yaş arasında spor yapan kızlarda ilk adet yaşı ortalama 3 yıl olması meme kanserinden koruma sebebidir.

Menopoz öncesi meme kanseri görülme oranı %25 kadar az görülmüştür. Fakat menopoz sonrası meme kanseri gelişmesi üzerine bir etkisi olduğu görülmemiştir.

Meme büyütme ve spor

Küçük memeli sporcular eğer meme büyütme işlemi yaparsa ne olur sorusu bilimsel olarak sadece bir vaka bildirilmiştir. 46 yaşında yüzücü ve spor eğitmeni 225 cc implant ile meme büyütülmüştür. Sonrasında 2000 yard’lık serbest stil yüzmede 40 sn daha geç tamamlamıştır. Bu artmış meme ağırlığına ağırlık ve su resistansına bağlanmıştır.