Burun Estetiğinde Burun Solunumu

Burun Estetiğinde Burun Solunumu

Burun fonksiyonel ve ESTETİK olarak çok karmaşık bir organdır. BURUN hava yolunun anatomisini ve fizyolojisini bilmek, hastayı doğru değerlendirme ve uygun tedaviyi seçmek BURUN cerrahisi için temel bir kuraldır.

Bugün ki klasik tedavi şekli çoğunlukla septumun submukozal eksizyonu ve inferior konka ameliyatlarını içerir. Fakat çoğu hava yolu tıkanması sebebi yapısal değil daha çok fizyolojiktir ve bu sebeple çoğu hasta cerrahi tedavi önceden medikal tedavi yeterli olmaktadır. İdeal rinoplasti BURUN 'hava yolunun korunmasını veya düzeltilmesini içerir.

HAVA YOLU AÇISINDANBURUN ANATOMİSİ

Burun kasları; en önemli kas "LEVATOR LABİİ SUPERIORIS ALAEQUE NASİ'dir. Bu kas BURUN kanatlarını açarak eksternal valvın geniş olmasını sağlar ve negatif basınç oluştuğunda burnun stabilitesini korur.

HAVA YOLU AÇISINDAN BURUN VALVLERİ;

Hava BURUN içine girdiğinde belirli dar yollardan geçerek ilerler. BURUN’da iki tane önemli valv vardır.

İnternal nazal valv; üst yan kıkırdaklar ile septum arasındaki ortalama 15 derece bir açı vardır.

Eksternal nazal valv; alt bölgede bulunur. Alt yan kıkırdağın ve orta hatta membranöz septum ve BURUN tabanından oluşur. Derin nefes alımında BURUN kanatlarının daralmasını önler.

HAVA YOLU AÇISINDAN BURUN FİZYOLOJİSİ;

Burnun 7 temel fonksiyonu vardır; solunum, havayı nemlendirme, havayı ısıtma, havanın partiküllerden temizleme, ses üretimi ve cinsel dürtüdür. Zaman içinde koklama fonksiyonu azalmış ve BURUN esas bir solunum organı haline gelmiştir.

Ohm kanunu; BURUN hava dinamiğini açıklayan en önemli fizik kanunudur. Hava akım basınçtaki farklılık ile doğru orantılı; dirençle ters orantılı olarak değişir. Yani nazofarinks arasında basınç oluştuğunda, hava akışı burnun içinden gerçekleşir. Böylece hipertrofik konkaların neden olduğu yapısal kısıtlamalar, septal deviasyonlar, valv yetersizlikleri hava akışında azalmaya yol açar.

Nemlendirme; havanın nemlendirmesinin % 90'ı, solunum sırasında hava akciğere gelmeden önce gerçekleşir. Yaklaşık günlük 1 lt suya ihtiyaç duyulur.

Isı düzenleme; hava gırtlağa ulaşmadan önce neredeyse vücut sıcaklığına kadar ısıtılır. 5 derece sıcaklığındaki hava bile solunum sırasında 31-37 derece arasında ısıtılır. Nemlenmeyen ve ısıtılmayan hava kronik irritasyona yol açar bu da kronik faranjit, akciğer rahatsızlıkları ve mevcut allerjinin alevlenmesine yol açabilir.

Filtrasyon; sıkılaştırma, elektrostatik değişiklik, mukosilier yastıklar sayesinde hava temizlenir.

Koklama; tat duyumuz doğrudan koklama ile artar. Bunun tersine nahoş kokular potansiyel çevresel tehlikeler için uyarı görevi görür. Kokular ile hafıza arasında da güçlü bir bağ vardır. Kokudan rahatsızlığın bozuklukları sistemik hastalıların bir parçası da olabilir.

HAVA YOLU AÇISINDAN HASTANIN ÖYKÜSÜ

Semptomların sıklığı, tek teraflı ve iki taraflı olması, dönemsel olması, travma öyküsü olması, cerrahi öyküsünün olması, allerjik bünye varlığı açısından sorgulanmalıdır.

BURUN HAVA YOLU PROBLEMİ YARATAN BAZI RAHATSIZLIKLAR

Rinit; nezle grip gibi rahatsızlıklardır. BURUN hava yolu tıkanıklığının en yaygın sebebidir. Çoğunlukla virutik bir neden bağlı olarak oluşur. Çoğu zaman kendini kısıtlar ve iyileşme olur. Tedavi semptomlara yönelik yapılır

Allerjik rinit; ABD'de yaygınlığı %14-31 arasındadır. Gerçek allerjik rinit, havadaki polen veya mantar spordan kaynaklanır ve çoğunlukla mevsimseldir. Steroid ve antihistaminik spreyler ile tedavi edilir, fakat uzun sürelerce kullanılmamalıdır.

Vazomotor rinit; sempatik / parasempatik otonomik sistemdeki bir dengesizlik sürekli sulu bir reaksiyona yol açar. Çoğunlukla idiopatik olan bu durum hamilelikte sıklıkla yaşanır.

Atrofik rinit; konkaların operasyonda aşırı eksizyonu ilişkilendirilir ama bu konu tartışmalıdır. Bu nadir bir durumdur. Tipik olarak ergenlik sonrası kabuk tutmuş ve kötü drenaj ile beraber BURUN mukozasının progresif, yavaş atrofisi ile karakterizedir.

Rinit Medikoza; sıklıkla BURUN tıkanıklığına sahip hastalarda uzun süreli BURUN damlaların veya spreylerin kullanılması sonrası oluşur (Afrin, Dristan gibi).

Postrinoplasti rinit; BURUN estetiği sonrası oluşur. Operasyon sonrası geçici mukozal ödem ve kabuklanmadan kaynaklanan durumlar yaygındır. Hastaya önerilerden başka tedavi gerekmemektedir.

SONUÇ

Burun hava yolu tedavileri çoğunlukla cerrahi olmayan tedaviler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Cerrahi müdahaleyi gerektiren problemler için hava yolları BURUN valvleri daha önemli bir role sahip olduğunu göstermiştir. BURUN estetiğinde BURUN fonksiyonlarını korumak esas prensiptir.

Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz

Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nden 1998 yılında mezun oldum. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Plastik Cerrahi servisinde ihtisasımı tamamlayarak Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı oldum.
Çalıştığım her yerde hasta odaklı, insan ilişkilerini ön planda tutan ve çalışma arkadaşları ile uyumlu biri olarak bilinirim. Bütün bunların hepsi temel prensiplerimdir. Onbeşe yakın ulusal ve uluslararası bilimsel yayınım, Yirmiden fazla kongre katılımım ve ona yakın kongre etkinliğim bulunmaktadır. 2011’de board denkliğini aldım. Estetik ve maksillofasiyal operasyonlarına ayrıca bir ilgim oldu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) üyesiyim.

Yorumlar

WhatsApp ile Hemen Ulaş!